fbpx Fällbara läktarstolar Ergo | Prostar

proSTAR
fotele i trybuny sportowe

FÄLLBARA LÄKTARSTOLAR - MODELL ERGO (plywood)

1
2
3
4
5
6

PRODUKTBESKRIVNING - FÄLLBAR LÄKTARSTOL MODELL ERGO:

Ryggstöd och sittplats:
Tillverkadav bok-ellerbjörkskryssfinérmedprofileradeergonomiskaformermedmöjlighettillklädsel - tygfärgattväljamellanfrånfärgpaletten. Yttreryggstöd och sätenlackerademedklarlack.

Sitslyftmekanism:
Tyngdkraftsmekanism, därauditoriumsstolensättsupp genom belastningav den bakredelen. Mycket solid konstruktionavpendelmekanismen, som rörsig i teflonstammar och säkerställertystdrift.

Stålbärandekonstruktion:
Axialavståndmellanauditoriumstolen 500-550 mm, bärkonstruktiongjordavrörmedrektangulärttvärsnitt 50x30x0,2 mm. Detärmöjligtattgörastrukturen i en ståendeellerhängande form fästvidväggen.

Färgenpåmetallkonstruktionen:
Auditoriumstolarnasmetalldelarärmålademedpulverlack - färgenkanväljasfrån RAL färgpaletten.

prostar