fbpx Bio och teaterfåtölj Astra II | Prostar

proSTAR
fotele i trybuny sportowe

BIO OCH TEATER FÅTÖLJ - modell ASTRA II

1

PRODUKTBESKRIVNING -  BIO OCH TEATERFÅTÖLJ MODELL ASTRA II:

Fåtöljensmått:

 • totalhöjduppmätttillryggstödetsövre del ca 98 cm,
 • totaltdjupefterhöjningenavsätet - ca 46 - 52 cm,
 • fåtöljbreddmätt i armstödets axel - ca 53 - 55 cm,

Sittplats och ryggstöd:

 • sitsen och ryggstödetpåsitsenförbiografer och teatrarärgjordaavprofileratskum, gjutna i kalla formermed en metallraminbyggdinuti och metallfjädrar som deformerasberoendepåfördelningenavkroppstrycketpåytanpåbådaelementen –
 • sätet och ryggstödet,
 • profileradsitttjocklekmättframifrånellerfrånsidan - minst 10 cm,

Armstöd:

 • armstödenmonterademellanbiosäten, installerade i ett system medgemensammaarmstödförbådaangränsandesäten, tillverkadeav bok- ellerbjörkved, lackerademedklarlackellermålademedfärg och lackerade.

Fåtöljklädsel:

 • klädselnpåryggstödet och sätetärgjord i flamskyddandepolyestertyg, tillverkad i den senastetekniken - Trevira CS,
 • sätesskydd och ryggstöd som ärsydda i form avskydd, som vidskadalättkanbytasut mot nyautanattbehövaproduceranyaskumelementförsätetellerryggstödet,
 • klädselfärgattväljafråntillverkarensfärgpalett,
 • klädseltygen som ärbeständig mot nötningfrån 45 000 till 100 000 Martindelcykler, beroendepåtillverkaren.

Metallramen:

 • fåtöljensstödkonstruktionärgjordavmetallben som ärettvanligt element förattfästaintilliggandesäten och ryggstöd.
 • benramaravslutademedfötter, som manskruvartillgolvet,
 • konstruktionermålademedpulverfärger i olikafärger.

Sitslyftningssystem

 • Tyngdkraftsmekanism, därauditoriumsstolensättsupp genom belastningav den bakredelen,.
 • sittbelastning - maximalt en person som inteöverstiger 150 kg,
 • säteinstallerat i ettenkeltdemonteringssystem - ta bort sätetutanatt ta bort sittstödetskonstruktion.

Ryggstödsskydd:  

 • elementetärtillverkatav bok- ellerbjörkfinérlackadellermålad.

 

prostar