fbpx Auditoriestolar - Prostar

proSTAR
fotele i trybuny sportowe

AUDITORIESTOLAR

1
2
3
4
5
6

PRODUKTBESKRIVNING - AUDITORIESTOLAR:

Ryggstöd och sittplats:
Tillverkadav bok- ellerbjörkskryssfinérmedprofileradeergonomiskaformermedmöjlighettillklädsel - tygfärgattväljamellanfrånfärgpaletten. Yttreryggstöd och sätenlackerademedklarlack.

Skrivbord
Tillverkadavplywoodellerspånskivatäcktmed laminat i björk, bok ellerannanfärgattväljamellan. Spånskikttjocklekar: 18,00 till 25,00 mm, kantertäcktamed PVC faner. Borddjupattväljamellan 30 - 45 cm. Laminat skyddasbäst mot skrivningpåbänkskivor och gördetlättatt ta bort - tvätta bort bläckfrånpennor etc.

Skrivbordetsvikningsmekanism
Anti-panikmekanism som möjliggörenkel, automatiskhöjning och sänkningavbordet och säkersänkningav den som sitterpåplatsen. Starkmetallkonstruktionskyddar mot skadorifallnågonsättersigpåbordet. Bordetsbärandekonstruktionrörsig i teflonhylsor, och fendrarnaärskyddadeavgummikuddar.

Sitslyftmekanism
Tyngdkraftsmekanism, därauditoriumsstolensättsupp genom belastningav den bakredelen,. Mycket solid konstruktionavpendelmekanismen, som rörsig i teflonstammar och säkerställertystdrift.

Stålbärandekonstruktion:
Axialavståndmellanauditoriumstolen 500 - 550 mm, bärkonstruktiongjordavrörmedrektangulärttvärsnitt 50 x 30 x 0,2 mm. Detärmöjligtattgörastrukturen i en ståendeellerhängande form fästvidväggen.

Färgenpåmetallkonstruktionen
Auditoriumstolarnasmetalldelarärmålademedpulverlack - färgenkanväljasfrån RAL färgpaletten,

prostar